دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشكده علوم انساني در هر نيمسال تحصيلي از طريق آزمون سراسري یا از طریق شرط معدل اقدام به پذيرش دانشجو در رشته هاي زير در مقطع كارشناسي مي نمايد:

 

گروه
جغرافیا
گردشگری
روانشناسی
مدیریت مالی
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
آموزش زبان انگلیسی
حسابداری
زبان و ادبیات فارسی
علوم ورزشی
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
آموزش و پرورش ابتدایی

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon