دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشكده علوم انسانی به عنوان پرسابقه ترين دانشكده دانشگاه در سال ۱۳۶۴  تاسيس شده است ضمن تربیت اساتید و متخصصان حوزه علوم انسانی از آغاز تاكنون دستاوردهای ارزنده ای داشته است كه به تعدادی از آنها در زير اشاره می شود:

عنوان سال كسب كننده افتخار شرح
پايان نامه برتر دانشجوئی ۱۳۸۵ گلشن مرادی كسب عنوان پايان نامه برتر(جغرافیا)
برنده جایزه کتاب تصحیح جواهر الاسرار و زواهر الانوار ۱۳۸۵ محمدجواد شريعت كسب عنوان كتاب منتخب سال جمهوری اسلامی
نمايشگاه بين المللي اختراعات و ابتكارات نورنبرگ آلمان – ۱۳۸۶ مهدی گلی كسب مقام دوم ومدال نقره (رشته جغرافیا)
كسب عنوان پ‍ژوهشگر برتر منطقه ۴
۱۳۹۲ امير گندمكار رشته جغرافیا
کتاب برگزیده- از مجلس وکلای تجار تا اتاق ایران ۱۳۹۲ سهیلا ترابی فارسانی رشته تاریخ
برگزاری کنفرانس ملی اولین همایش جغرافیا و قرن ۲۱
۶-۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
گروه جغرافیا
برگزاری کنفرانس دومین اولین همایش جغرافیا و قرن ۲۱
۱۳۸۶ گروه جغرافیا

دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران

آمايش سرزمين، الگوي ايرانی اسلامی پيشرفت"

۱۳،۱۴اسفند ماه۱۳۹۳ گروه جغرافیا
کنفرانس ملی برنامه ریزی گردشگری 1392 گروه جغرافیا
برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1394 گروه مدیریت

2211  22222 copy  2233  22444