دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده علوم انسانی داراي 90 رشته تحصيلي در مقاطع مختلف (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري) با 67 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت و 3218 نفر دانشجو مي‌باشد. تاكنون 25071 نفر دانشجو از اين دانشكده فارغ التحصيل شده‌اند.

2211  22222 copy    22444