دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

سهیلا ترابی فارسانی در خصوص مقاله ارائه شده در این سمینار گفت: نخستین نشریات زنان در سالهای اولیه پس از پیروزی مشروطیت ظهور یافتند و بتدریج بر تعداد آنها افزوده شد. بیشتر این نشریات در تهران منتشر می­شدند و تعداد معدودی از آن­ها به عنوان نشریات محلی در دیگر شهر­ها انتشار می­یافتند . بدیهی است ویژگی­های نشریات محلی بطور عام و نشریات محلی زنان به طور خاص با نشریاتی که در تهران انتشار می­یافت تفاوت داشت. نشریه نور افشان در 1309 شمسی به سردبیری ومدیر مسئولی شوکت سلامی در بوشهر آغاز به فعالیت کرد . بر خلاف نشریات اولیه زنان که سعی می كردند تا حد ممکن به مسائل خاص زنان بپردازند و فقط از نوشته­های زنان بهره جویند، این نشریه چنین رویکردی نداشت. نشریه نور افشان در سال 1311 به مدت شش سال تعطیل و مجددا در سال 1317. منتشر شد. زبان زنان نیز به سرپرستی صدیقه دولت آبادی به عنوان نشریه محلی در 1298 در اصفهان منتشر شد و بعد از کودتای 1299 توقیف و دور دوم فعالیت خود را در تهران ادامه داد و از شکل یک نشریه محلی خارج شد.

ترابی فارسانی با مقایسه وتحلیل محتوایی دو نشریه نورافشان بوشهر و زبان زنان اصفهان افزود: در اینجا سوالی كه پیش می آید این است كه هویت بومی منطقه جنوب چه ویژگی هایی به نورافشان بخشید که آنرا با نشریات محلی مشابه خود متفاوت کرده است. منطقه­گرایی و گرایش­های ضد مرکز­گرایی، شعارهای ناسیونالیستی و وطن­پرستانه، تلاش برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر بوشهر و منطقه جنوب در نشریه نورافشان کاملا برجسته بوده است. در حالیکه مطالب زبان زنان رنگ و بوی بومی­گرایی نداشته و به ویژگی­های نشریات مرکز شباهت داشته است.

وی با بررسی نقش زنان و چگونگی ورود آنها در عرصه مطبوعات ادامه داد: نشریات زنان حاصل تغییرات فرهنگی – اجتماعی برآمده از جنبش مشروطیت بود و ورود زنان به حیطه روزنامه نگاری با تأخیر چندین دهه­ای از فعالیت روزنامه­نگاری در ایران صورت گرفت . با این حال این بخش از فعالیت­های فرهنگی که مقارن تأسیس نخستین مدارس دختران بود حاکایت از اهمیت آن داشت. در شرایطی که زنان امکان حضور در صحنه­های سیاسی و اجتماعی را بدست نیاورده بودند، انتشار نشریه­های زنان گامی بلند در فعالیت های آنان محسوب می­شد. فعالیتی غیر حضوری، نامحسوس ولی تأثیر­گذار که به عنوان ابزاری جدید امکان طرح گفتمان جدید را فراهم می­کرد.

2211  22222 copy    22444