توسعه آموزش، با توسعه تدريس و توسعه محيطي كه آموزش و تدريس در آن اتفاق مي افتد ارتباط دارد. اين تمركز دوگانه بر توسعه آموزش و محيط ، آموزش در يك سازمان آموزشي كه خودش در محيط جهاني پيچيده آموزش عالي قرار دارد، اتفاق مي افتد.

هدف توسعه آموزش در نهايت بهبود و ارتقاي يادگيري دانشجو و تجربه يادگيري اوست. بنابراين دانشجو و همچنين استادان دانشگاه و كساني كه به نوعي با تجارب يادگيري دانشجويان در ارتباطند بايد در این فرآیند نقش فعال داشته باشند.

به این ترتیب EDO تنها نماينده و مسئول كيفيت تدريس و يادگيري در دانشگاه نيست. اين مسئوليت در درجه اول بر عهده كساني است كه به دانشجو آموزش مي دهند، با دانشكده هايي است كه ارائه برنامه آموزشي مي دهند، و كساني كه از تدريس حمايت مي كنند. EDOنقش مركزي براي حمايت از تعالي موثر و پايدار در آموزش و يادگيري دانشگاه دارد و رسيدن به پاسخ دغدغه هايي كه گفته شد. لذا EDO با هدف رهبري، مشاوره، تحقيق براي ارائه، هدايت، پشتيباني و خدمات توسعه آموزش با طيف وسيعي از وظايف كليدي فعاليت مي كند. اين فعاليتها در چارچوب فعاليتهاي كاربردي و يا فني نيست بلكه در قالب يك فلسفه فراگير توسعه آموزش قرار دارد.

بنابراین مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بعنوان مغز متفکر دانشگاه ، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور بعهده دارند. ایفای این نقش حساس مستلزم وجود سازوکار دائمی در کلیه دانشکده ها است تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسری یابد. بمنظور فراهم کردن این بستر اجرایی ایجاد دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی ایجاد گردیده است .

خلاصه ای ازشرح و ظایف دفاتر توسعه عبارتند از :

- برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروهای آموزشی

- ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی.

- ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران ، اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش دردانشکده.

- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش.

- ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش.

- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده.

کمیته های تحت پوشش دفاتر توسعه آموزش:

    -کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درس ها: رویکرد اصلی این کمیته توسعه برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور،انطباق برنامه های درسی با سرفصل دروس ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،انطباق برنامه‌های درسی با نیازهای جامعه وانطباق برنامه‌های درسی با وظایف آینده دانشجویان می باشد.

   -کمیته اعتباربخشی: وظیفه اصلی این کمیته انجام خودارزیابی و ارتقای کیفیت آموزش مطابق با استانداردهای آموزشی ملی می باشد.

   -کمیته ارزیابی و ارزشیابی: این کمیته ضمن معرفی شیوه‌ها و روش‌های مناسب برای ارزیابی دانشجو، استاد و برنامه در طراحی و اجرای ارزیابی برنامه‌ها و همچنین در زمینه‌ی تهیه و معتبرسازی آزمون‌ها و ارزیابی‌های تشخیصی و اطلاع رسانی فعالیت می‌کنند.

    -کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی: رویکرد اصلی این کمیته ارزیابی و ارتقای صلاحیت بالینی دانش آموختگان به منظور ارائه خدمات بهتر و متناسب با نیاز جامعه است.

    -کمیته توانمندسازی اساتید: مهمترین وظیفه این کمیته ایجاد و ارتقاء قابلیتها و تقویت توانمندیهای اعضاء هیأت علمی دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تدریس می باشد .

    -کمیته توسعه آموزش دانشجویی: مسئولیت اصلی این کمیته بهره گیري از خلاقیت و طرح ها و ایده هاي نوآورانه آموزشی دانشجویان انتقال مشکلات ، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه هاي آموزشی می باشد.

    -کمیته جشنواره هاي آموزشی و کمیته پژوهش در آموزش: رويکرد اصلی اين کمیته توسعه و ترويج پژوھش ھايی است که منجر به تغییرات مثبت در شرايط و محیط آموزش می شود.

my uni

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه - کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir
 mail 2 ارتباط با حراست: herasat@ iaun.ac.ir

 

  etaa1   instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

  • دانشکده
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • مرکز توسعه آموزش
  • مراکز درمانی
  • تماس با دانشکده
  • EN
  • Search